Header Compression Sweden Holding AB är under namnändring till Stendörren Fastigheter AB och tidigare verksamhet ingår nu i Effnetplattformen AB.

För ytterligare information hänvisas till:

Stendörren Fastigheter AB

Effnetplattformen AB